Publikacje

red. Henryka Czyż

Wykaz wybranych prac (opublikowanych po doktoracie)

 •  Czyż H., The aerosol particle drift in a standing wave field, Archives of Acoustics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, t.12,  N. 3-4, 199-214, 1987.
 • Czyż H., Kinetics of the transport of aerosol particles under the influence of  drift forces in the standing wave field, Archives of Acoustics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, t.12, N. 3-4, 215-222, 1987.
 • Czyż H., Drift of the particles in acoustic field of stationary wave, Proc. of  The XXXVI
 • Open Seminar on Acoustics, 353-357, 1989.
 • Czyż H., The radiation drift and the asymmetry drift; the critical radius of particle and critical frequency, Proc. of  The XXXVI Open Seminar on Acoustics, 359-364, 1989.
 • Czyż H., On the concentration of aerosol particles by means of drift forces in the standing wave field, Acustica, Stuttgart, vol. 70, 23-28, 1990.
 • Czyż H., Forces due to diffraction of plane acoustic wave on cylinder, Proc. of  Thirty Open Seminar on Acoustics, 113-116, 1990.
 • Czyż H., Oszacowanie wartości siły dryfu radiacyjnego dla cząstek cylindrycznych, Mat. XXXVIII Otwartego Seminarium z Akustyki, 87-90, 1991.
 • Czyż H. Gudra T., Forces due to diffraction of sound wave on small-diameter cylindrical particles, JOURNAL DE PHYSIQUE IV, Colloque C1, vol.2, pp. C1-741-744, 1992.
 • Czyż H. Gudra T., Ogólny przypadek dyfrakcji fali dźwiękowej na  walcu, Akustyka Molekularna i Kwantowa, IPPT PAN, Warszawa, 203-208, 1992.
 • Czyż H., Profesor Roman Wyrzykowski – 45-lecie pracy naukowej i 70-lecie urodzin, Mat. XL Otwarte Seminarium z Akustyki, 66-68, 1993.
 • Czyż H. Dryf poprzeczny cząstek zawiesiny w polu fali stojącej o wypukłym froncie falowym, Mat. XL Otwarte Seminarium z Akustyki, 111-112, 1993.
 • Czyż H., Smela J., Theoretical and experimental analysis of drift problem of celluloses fibres in acoustics field, Bulletin of  the  Polish Academy of Sciences, Warszawa, vol. 41, No 42, 153-156, 1993.
 •  Czyż H., Smela J., Intensity of some phenomena connected with the drift of particles in acoustic field, Acustica, Stuttgart, vol. 80, No. 6, 587 – 589, 1994.
 • Czyż H., Influence of acoustical field on small particles, JOURNAL DE PHYSIQUE IV, Colloque C5, vol.4, pp. C5-841-864, 1994.
 • Czyż H., Akustyka fazy rozproszonej, rozdział w monografii: Wybrane zagadnienia z teorii pola akustycznego, 461-511, 1994.
 • Czyż H., Technical application of acoustic coagulation of precipitation of gases, International Symposium and Trade Fair on the clean-up of manufactured gas Plants, Praga, pp. 14-1, 1995.
 • Czyż H., Influence of acoustical standing wave field on gas bubbles in a liquid, The XIII Symposium of Hydroacoustics, Proc. of the Symposium, pp.79-84, 1996.
 • Czyż H., Theoretical basis of acoustical agglomeration of smoke, fog and dust particles,  Symposium Proceedings, Third International Symposium and Exhibition on Environmental  Contamination in Central and Eastern  Europe, 294-296, 1996.
 • Czyż H.,  Sciuk W., The  motion of gas bubbles in a liquid under the influence of acoustical standing wave, Archives of Acoustics, Polish Academy of Sciences, vol. 4, Warszawa, 445-454,  1997.         
 • Czyż H., On the relation between the inertial coagulation and amplitude effect, Archives of Acoustics, Polish Academy of Sciences, vol. 4, Warszawa 437-444, 1997.
 •  Czyż H., Spatial distribution of the aerosol particles around the equilibrium points in the standing wave field, Proc. of the Conference XLIV OSA, pp. 211-217, 1997.
 • Czyż H., On the continuity equation of aerosol particles in a standing  wave field, Proc. of the International Symposium on Hydroacoustics and Ultrasonics, 49, 1997.
 • Czyż H., Zakres stosowalności przybliżenia Kinga St-Caire’a w mechanice aerozoli, Mat. XLV Otwartego Seminarium z Akustyki,149-154, 1998.
 • Czyż H., Naelektryzowane cząstki aerozolu w polu akustycznym, Mat. XLVI Otwarte Seminarium z AKUSTYKI, Kraków, 249-252, 1999.
 • Czyż H., Gudra T., Analiza możliwości weryfikacji eksperymentalnej aglomeracji dźwiękowej pęcherzyków gazu w cieczy, Materiały  OSA'2000, Rzeszów, 113-118, 2000.
 • Czyż H., Gudra T., Opieliński K., Badania aglomeracji dźwiękowej pęcherzyków gazu w cieczy, Materiały OSA'2001, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2001, 251-256, 2001.
 • Czyż H., Theory of the proper acoustic coagulation , Proceedings of the 17th International Congress on Acoustics, Rome vol.1, 35-36, 2001.
 • Czyż H.,  Gudra T., Opieliński K., Investigation and visualization of ultrasonic agglomeration of gas bubbles in liquid, Acta Acustica-Acustica, vol. 88, 2002, 682-686.
 • Czyż H.,  Gudra T.,  Opieliński K., Method of Visualization of Ultrasonic Agglomeration of Gas Bubbles in Liquid,  VI European Conference on Underwater Acoustics ECUA' 2002, Gdańsk, pp. 695-699, 2002 .
 • Czyż H., Ściuk W.,  Analiza porównawcza sił dryfu radiacyjnego i lepkościowego w polu fali bieżącej, Materiały OSA'2003,  Gliwice,  s. 219-222, 2003.
 • Czyż H., Obliczenie przyspieszenia siły dryfu radiacyjnego wywołanego deformacją kształtu fali akustycznej, Materiały OSA'2003, Gliwice s. 216-218, 2003.
 • Czyż H., Oddziaływanie fal akustycznych na fazę rozproszoną w ośrodkach płynnych, Materiały OSA'2004,  Gdańsk, s. 29 – 36, 2004.
 • Radion E. H., Czyż H., Elementy akustyki w poezji Wiesława Kulikowskiego, Materiały OSA'2004,  Gdańsk, s. 425 – 428, 2004.
 • Czyż H.: Akustyka fazy rozproszonej w ośrodkach płynnych. Praca habilitacyjna, Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej 20.
 • Czyż H., Markowski T., Applications of dispersed phase acoustics, Archives of Acoustics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, vol. 31, No 4, (Supplement), s. 59 – 64, 2006.
 • Czyż H., Markowski T., The Mathieu functions applied to some problems in underwater acoustics, Annual Journal-Hydroacoustics, European Acoustics Association, Polish Academy of Sciences, Gdańsk , vol.9,  s. 23 - 30, 2006.
 • Markowski T,  Czyż H., Hankel transform application to some questions in electrodynamics and theoretical acoustics, Journal of design engineering, production and exploitation vehicles and trains, Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lwow, No 13, 188 – 194, 2006.
 • Czyż H.,  Spotkanie Wojciecha Kilara w czasoprzestrzeni z Albertem Einsteinem - człowiekiem stulecia,  Kamerton 1 (51), RTM, Rzeszów 264-269,  2007.
 • Czyż H., Markowski T. Wpływ pola akustycznego na kinetykę przemian fazowych w ośrodku dwuskładnikowym, Journal of design engineering, production and exploitation vehicles and trains, Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, No 14, pp. 99-103, Lwow 2007.
 • Czyż H., Markowski T., Acoustic method of airport fog precipitation, Aviation. Vilnius: Technika, Vol. 11, No. 3, p. 26-30,  2007.
 • Czyż H., Markowski T. Krytyczna wartość poziomu natężenia fali akustycznej w procesie parowania, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 2007.
 • Czyż H., Sciuk W., Acoustic field influence on kinetics of phase transition: water - steam, Annual Journal-Hydroacoustics, European Acoustics Association, Polish Academy of Sciences, vol.10, 215 - 220, Gdańsk 2007.
 • Czyż H.,  Romantyk na scenie i w życiu : jubileusz 25-lecia pracy artystycznej Marka Torzewskiego , KAMERTON  Nr 52, RTM,  s. 277-283,  2008.
 • Czyż H., Szczepaniak A., Sciuk W., Absorption of acoustic energy in aerosols, Proc. Seminar on Acoustics Wrocław, 91-96,  2008.
 • Markowski T., Czyż H., Differential operators in spheroidal coordinates applied to problems of physics,  Journal of design engineering, production and exploitation vehicles and trains, Western Scientific Centre of Ukrainian Transport Academy, Lwów No 15, 150 – 154, 2008.
 • Radion E. H., Czyż H., The sound characteristics of phones compared to the music layer of the song „Brzezina” by Zygmunt Mycielski, Proc. Seminar on Acoustics Wrocław, 421-426  2008.
 • Czyż H., Pop T., Szczepaniak A., Ściuk W., The absorption of ultrasound in a fluid by small obstacles of spherical form, Annual Journal-Hydroacoustics, European Acoustics Association, Polish Academy of Sciences, vol.13, 53 - 60, Gdańsk 2010.
 • Czyż H., Szczepaniak A., Ściuk W., Akustyczne metody ochrony atmosfery,                       I Międzynarodowa Konferencja – Monitoring Środowiska, str.14, AGH Kraków, 2010.
 • Czyż H., Łojczyk M., Strategic management and bank competitiveness, ZN PRz Zarządzanie i Marketing z. 18 (3-2011) , OW PRz, s. 9-26,  2011.
 • Czyż H. , Łojczyk M., Governance And Corporate Order – New Challenges Following  Financial Crisis , ZN PRz,  Ekonomia i Nauki Humanistyczne z.18  OW PRz,  21 -28, 2011. 
 • Czyż H., Propagation of Acoustic Wave  in Polyatomic Gases in  High Temperatures,  Open Seminar on Acoustics, Poznań, p.53-56, 2012.
 • Czyż H., Budzik G.,  Bienkiewicz R., Wybrane aspekty szybkiego prototypowania modeli do zastosowań w inżynierii medycznej, Mechanik 12, str. 40-45, 2015.
 • Włoch A., Czyż H., Jasiński T., Ultrasonic methods of the cells separation in human blood, ACTA PHYSICA POLONICA A, PAN, No 2,  Poland, str. 234-236, 2015.
 • Radion E., Czyż H., Monografia POSTĘPY AKUSTYKI,  rozdział w monografii:  Nadrzędność tekstu słownego wobec muzyki w cyklu pieśni Mycielskiego do słów Iwaszkiewicza, str. 283-292 , wyd. Polskie Towarzystwo Akustyczne, Wrocław 2015.
 • Radion E., Czyż H., Monografia POSTĘPY AKUSTYKI, rozdział w  monografii:   Relacje między warstwą brzmień mowy a muzyką w cyklu pieśni Bairda do słów Iwaszkiewicza, str.261-270 , wyd. Polskie Towarzystwo Akustyczne, Wrocław 2015.
 • Jasiński, H. Czyż Wynalazek nr P.415187 pt.: Urządzenie do demonstracji i sposób demonstracji zjawiska liniowej polaryzacji światła, zgłoszono  08.12.2015r URZĄD PATENTOWY, WARSZAWA.
 • Czyż H., In Memoriam, Archives of Acoustics Vol. 42, No. 3, pp. 533–534, 2017.
 • Czyż H., Jasiński T., Włoch A., Monografia POSTĘPY AKUSTYKI, rozdział w monografii, Funkcje rozkładu i stałe czasowe procesu zmian koncentracji komórek w płynach fizjologicznych w polu ultradźwiękowej fali stojącej, s. 125-137, 2017.
 • Włoch. A., Czyż H., Jasiński T., Aspects of Applicability King-St.Clair Approximation in a Non-Newtonian Fluid Mechanics, Acta Physica Polonica A, No.1 vol.132, pp.164-166,  2017.
 • Czyż H., Jasiński T., Physics in medicine and economy of contemporary society, Physics for Economy, 1, pp. 5-13, OW PRz,  Rzeszów 2017.
 • Czyż H., Jasiński T., Włoch A., Physical Basis of MR-HIFU Ultrasonic Method of Myomas Treatment, chapter in monograph; Advances of Acoustic and Biomedical Engineering, 117-130, 2018.
 • Bednarska V., Czyż H., Jasiński T., Advances in hearing prosthetics, Physics for Economy, 1,  pp. 5-20, 2018.
 • Włoch A., Czyż H., Jasiński T., Separation of Cells from Plasma by Means of Ultrasonics, Archives of Acoustics, 44, 2, pp.357-363, 2019.
 • Czyż H., Jasiński T., Włoch A.,  A Statistical Method for Calculating the Velocity of Acoustic Waves in Extreme Conditions, Acta Physica Polonica, No 6, vol.135, pp. 1231-1233, 2019.
 • Włoch A., Czyż H., Jasiński T., The Application of the Special Functions to Solving Physical Problems, Acta Physica Polonica, No 6, vol.135, pp. 1234-1236, 2019

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję